Naše služby

Naše služby
pre externých partnerov

Vďaka našim 20-ročným praktickým skúsenostiam v automobilovom priemysle Vám môžeme poskytnúť rekvalifikačné školenia, odborné poradensko-konzultačné služby v oblasti výroby a opravy káblových zväzkov.

Ponuka školiacich služieb

Služby pre partnerov
v skupine SEBN

Vykonávame komplexnú technickú podporu automotive projektov sesterských spoločností skupiny SEBN.

Naše kompetencie a skúsenosti aplikujeme už vo vývoji káblového zväzku, implementácii výrobných postupov a ich riadení až po úspešné spustenie projektu do výrobného procesu.

Viac o službách pre SEBN