Školiace služby
pre externých partnerov v automotive

Tréningové centrum SEBN SK

Tréningové centrum SEBN SK sme zriadili v roku 2016. Poskytujeme rekvalifikačné školenia a odborné poradensko-konzultačné služby v oblasti výroby káblových zväzkov.

Prioritne sa venujeme téme Manipulácia a oprava káblových zväzkov v automobilovom priemysle.

Naše 20-ročné skúsenosti, získané prácou v automobilovom priemysle, uplatňujeme v našom tréningovom a školiacom programe, pričom ho neustále dotvárame rôznymi novými a tvorivými vzdelávacími technikami. Ku každému školenému zamestnancovi pristupujeme individuálne, s cieľom dosiahnuť jeho vysokú profesionalitu a odbornú znalosť vykonávanej profesie alebo pracovnej pozície.

Každé školenie zohľadňuje najmä špecifické požiadavky zákazníkov, ktoré sú nám známe, aj vďaka našim Zákazníckym centrám a paralelnej účasti na tvorbe nových metód a technológií pri opravách káblových zväzkov priamo u zákazníka. Naši partneri oceňujú kombináciu teoretických a praktických častí celého školiaceho programu.

Školenia realizujeme buď v priestoroch našej spoločnosti v Nitre alebo u zákazníka.

Našimi zákazníkmi sú výrobné spoločnosti a subjekty pôsobiace v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Pre koho sú školenia určené?

  • rezidentov, t.j. predstaviteľov výrobcu káblových zväzkov u zákazníka
  • pracovníkov „finish centra“ vo výrobných automobilových spoločnostiach
  • riadiacich pracovníkov vo výrobných automobilových spoločnostiach
  • pracovníkov výrobných liniek vo výrobných automobilových spoločnostiach

Obsah a rozsah školenia

Základný model (4 hodiny)

Zameraný na praktické cvičenie
- pevne učené témy

Strihanie, odizolovanie vodičov
Krimpovanie kontaktov
Izolovanie spojov
Oprava vodných hadíc

+ Voliteľný model (4 hodiny)

Zameraný na teoretické a praktické cvičenie
– ľubovoľný výber z tém

Výkresová dokumentácia
Vypichovanie kontaktov
Nové technológie výroby káblových zväzkov
Proces výroby káblového zväzku

Naše znalosti z dlhoročnej výrobnej praxe sú základom poskytovaných služieb a Vašou ziskovou budúcnosťou.

Kontaktujte nás

Referencie / Partneri

Rezidenti zo skupiny SEBN - Zákaznícke centrá

Zákaznícke centrá pri výrobných závodoch
Volkswagen Bratislava
Volkswagen Nizhny Novgorod
Škoda Mladá Boleslav
Škoda Kvasiny
Seat Martorell
Porsche Leonberg

Školenia zamestnancov

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.
Bratislava

AUDI HUNGARIA
Györ