Kontakty / Impressum

SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.
Novozámocká 67
949 05 Nitra

Tel. kontakt +421 (0)37 6569 200

E-mail sekretariat@sebn.com
Pre médiámedia.slovakia@sebn.com

Právne informácie

KonateľkaKatarína Tóthová
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 34132601
IČ DPH SK2020407708

Bankové údaje

EUR účet - tuzemskýIBAN SK86 8130 0000 0020 0852 0202
BIC (SWIFT): CITISKBA

EUR účet- zahraničný IBAN SK10 8130 0000 0020 0852 0309
SWIFT (BIC): CITISKBA

Banka Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky, sídlo Bratislava

Kontaktný formulár

V súlade so Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme
Oops, pri odoslaní formulára sa vyskytla nejaká chyba.