SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.

Connect with Innovation

Spájame praktické skúsenosti z výroby káblových zväzkov s inováciami pri vývoji a konštrukcii nových projektov. Spájame sa s kolegami po celom svete pre najlepšie riešenia.

Naše služby