SEBN.com

Impressum

SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.
Na Priehon 50
949 05 Nitra 5

Tel.: +421 (037) 65 69 200
Fax: +421 (037) 65 69 300

E-mail: sekretariat@sebn.com
Pre médiá: media.slovakia@sebn.com

Konateľka
Katarína Tóthová

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v Obchodnom registri SR
Vložka č. 1889/N
Oddiel Sro
Okresný súd Nitra

IČO: 34132601
IČ DPH: SK2020407708

Kontaktný formulár

Zadajte, ak neanonymne oznamujete protispoločenskú činnosť.

V súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.